Zorgverzekering 2018

//Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering 2018

In December van ieder jaar staat iedereen in Nederland hetzelfde te wachten, naast Kerstmis: het vergelijken van zorgverzekeraars voor het komende jaar. Het is voor iedereen in Nederland wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, maar de uiteindelijke kosten per maand verschillen sterk per zorgverzekeraar en type verzekering. Maar waarom is een zorgverzekering eigenlijk zo belangrijk? Waarom bestaat er een verschil tussen basis- en aanvullende verzekeringen, en wat is wel en niet verplicht door de overheid? En hoe zit het met het eigen risico en de zorgpremie? Al deze vragen worden hieronder beantwoord, zodat je in december makkelijker de zorgverzekeraar kan kiezen die het beste bij jouw persoonlijke situatie past.

Waarom is een zorgverzekering verplicht?

Iedereen in Nederland heeft, vanuit de grondwet, het recht op goede gezondheidszorg. Om de kosten hiervan betaalbaar te houden, heeft de overheid besloten dat iedereen een financiële bijdrage aan de zorg moet leveren. Je kan de verplichte bijdrage zien als een geldpotje voor de zorg. Iedereen stopt er wat geld in, en als iemand ziek wordt, kunnen de kosten van de zorg daarvoor betaald worden zonder dat die persoon zich zorgen hoeft te maken over de financiële kant van beter worden.

Wat wordt er precies verplicht vanuit de overheid?

Het is voor iedereen die in Nederland woont verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Een aanvullende verzekering is niet verplicht, maar dikwijls wel aan te raden als je bepaalde vormen van zorg nodig hebt. Alle verleende zorg die niet gedekt wordt door je verzekering, moet je uit eigen zak betalen.

Basisverzekering

Tot je 18e hoef je voor een basisverzekering geen premie te betalen. Omdat de basisverzekering een verplichting is, zijn verzekeraars ook verplicht om iedereen te accepteren voor hun verzekering. Er zijn momenteel twee uitzonderingen op de verplichting van een basisverzekering. Mensen die in actieve militaire dienst zijn, worden van deze verplichting ontheven. Dit geldt ook voor personen die, op basis van een geloofsovertuiging aantoonbaar bezwaar hebben tegen het hebben van een verzekering. Voor deze groepen gelden speciale regels, die zijn niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Hier staat tegenover dat er door de overheid ook niets vergoed wordt in tijden van ziekte.

Er zijn twee verschillende vormen van een basisverzekering: een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een naturapolis maakt je verzekeraar speciale afspraken met een aantal zorgverleners, bijvoorbeeld met bepaalde ziekenhuizen en specialisten. Allen bij deze zorgverleners zal je de zorgkosten vergoed krijgen. Bij een restitutiepolis kan je zelf kiezen naar welke arts, ziekenhuis of therapeut je wil gaan zonder dat het van invloed is op de vergoeding. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Een naturapolis is over het algemeen goedkoper, maar heeft minder vrije keuze dan een restitutiepolis. Beide polissen hebben echter een verplichting om bepaalde zorgvormen te dekken.

Inhoud van de basisverzekering

Wat er in het basispakket zit, wordt bepaald door de overheid. Het basispakket wordt beïnvloed door zowel het eigen risico als een wettelijke eigen bijdrage. Voorbeelden van zorgvormen die onder het eigen risico vallen zijn onder andere medicijnen, ziekenvervoer, medische specialisten en bloedonderzoek. Zorgvormen die onder wettelijke eigen bijdrage vallen zijn bijvoorbeeld kraamzorg, een duurder medicijn dan het voorgeschrevene en ziekenvervoer met het openbaar vervoer. Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Zodra medici een nieuwe behandeling hebben getest, zit die behandeling automatisch in het pakket van de zorgverzekering. Voorbeelden van nieuwe medicijnen die recentelijk zijn opgenomen in het basispakket zijn onder andere: een geneesmiddel voor borstkanker, een geneesmiddel voor longkanker, een geneesmiddel voor chronische hepatitis C en een cholesterolverlagend middel. Sommige vormen van zorg in het basispakket gebruik je misschien niet. Zo wordt de specialistische zorg betaald die anderen niet kunnen betalen.

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering voor alle zorgvormen die niet in de basisverzekering zitten. Een voorbeeld hiervan zijn brillen of lenzen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht in Nederland. De precieze zorgvormen die vergoed worden in een aanvullende verzekering, worden bepaald door de verzekeraar en zullen per organisatie verschillen. Dit wordt niet geregeld door de overheid. Voorbeelden van zorgvormen in aanvullende verzekering zouden bijvoorbeeld extra fysiotherapie kunnen zijn, of een vergoeding voor de orthodontist.

Bij aanvullende verzekeringen is er ook geen sprake van een wettelijk verplicht eigen risico, zoals bij de basisverzekering wel het geval is. Daarbij is er ook geen wettelijke eigen bijdrage. Ook hebben verzekeraars in dit geval geen acceptatieplicht. Dit betekent dat alle verzekeraars het recht hebben om mensen te weigeren. In de praktijk komt dit echter bijna nooit voor. Aanvullende verzekeringen hoeven niet bij dezelfde verzekeraar afgesloten te worden als de basisverzekering. De precieze premie voor een aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. Vaak bieden deze verschillende pakketten aan voor verschillende prijzen. Het is zorgverzekeraars toegestaan om een hogere premie te vragen bij mensen op hogere leeftijd. Daarnaast kan de premie ook hoger zijn als de aanvullende verzekering bij een andere organisatie wordt afgesloten dan de basisverzekering.

Veranderingen in 2018 – eigen risico

Ieder jaar vinden er kleine veranderingen plaats in het basispakket, en als er een nieuw kabinet wordt gekozen, zijn die veranderingen dikwijls wat ingrijpender. Daarom is het belangrijk om ieder jaar opnieuw naar je zorgverzekering te kijken. Ook de zorgtoeslagen en het eigen risico veranderen per jaar. In 2018 blijft het eigen risico hetzelfde als dat van 2017, namelijk €385-. In voorgaande jaren is de premie elk jaar gestegen. De stijging van 2012 tot 2016 kan zelf fors genoemd worden. Het bedrag dat in 2012 betaald moest worden betrof €220-, wat steeg naar €360- in 2013 en €375- in 2015.

Veranderingen in 2018 – basisverzekering

Het de basisverzekering wordt in 2018 echter uitgebreid. De zorg in kwestie die aan het pakket wordt toegevoegd is oefentherapie behandelingen. Alle patiënten met artrose aan de knieën en/of heupen krijgen in 2018 de eerste 12 behandelingen vergoed van de verzekering. Ook wordt in 2018 speciaal vervoer voor kankerpatiënten tijdens immuuntherapie vergoed. Als laatste wordt er vanaf 2018 een vergoeding gegeven aan alle zorg van kinderen onder de 18 jaar die gerelateerd is aan de geneeskundige zorg die ze krijgen.

2017-11-28T09:45:30+01:00