ZorgDirect

/ZorgDirect
ZorgDirect 2020-09-10T09:41:28+01:00

ZorgDirect

ZorgDirectZorgDirect is een zorgverzekeraar die valt onder de ENO groep, samen met Salland Verzekeringen. Flexibiliteit en keuzevrijheid zijn de uitgangspunten van deze verzekeraar. ZorgDirect richt zich enkel op de zorgverzekering en maakt gebruik van één basisverzekering. Deze kan worden aangevuld met verschillende aanvullende pakketten, of met een tandartsverzekering. Alle verzekeringen zijn met elkaar te combineren, wat leidt tot veel keuzevrijheid. Het gratis collectief Online Gemak geeft niet alleen korting op de premie, maar garandeert ook dat declaraties die gedaan worden via de app binnen 5 dagen worden uitbetaald.

Naar ZorgDirect

Restitutiepolis van ZorgDirect

De basisverzekering van ZorgDirect is een restitutiepolis. De inhoud van deze verzekering is gelijk met die van de andere zorgverzekeraars, de overheid bepaalt immers welke zorg wordt opgenomen in de basisverzekering. Standaard zijn een bezoek aan de huisarts en het ziekenhuis inbegrepen, maar bijvoorbeeld ook geneesmiddelen, kraamzorg en mondzorg tot 18 jaar. Het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis zit in de toegang tot zorgverleners. Bij een restitutiepolis bepaalt de verzekerde zelf welke zorgverlener hij of zij uitzoekt. Wanneer de kosten niet onevenredig hoog zijn, worden ze vergoed in de basisverzekering.

Vrije zorgkeuze; bewaking van kwaliteit

In een systeem van vrije zorgkeuze moet de kwaliteit worden bewaakt. ZorgDirect doet dat door een aantal voorwaarden te stellen aan zorgverleners, in het bijzonder in de sectoren waar geen erkende opleiding voor is. Hiermee word je niet beperkt in je keuze, maar krijg je wel de zorg die je nodig hebt. Een voorbeeld is de diëtetiek. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits de medische dienstverlener een specifieke cursus heeft afgerond om zijn of haar professionaliteit aan te tonen. Door voorwaarden te stellen aan de zorgverleners, blijft de kwaliteit gewaarborgd. Dat is essentieel om goede zorg te kunnen verlenen, tegen een betaalbare prijs.

Aanvullende verzekeringen

Naast de basisverzekering heeft de verzekerde bij ZorgDirect de keuze uit een aantal aanvullende pakketten. De ‘Slim’ module is het meest voordelig. Dit pakket bevat fysiotherapie (6 behandelingen per jaar) en spoedhulp in het buitenland. Het ‘Start’ pakket bevat een onderdeel gezinsplanning, in het bijzonder een vergoeding voor anticonceptie. De ‘Extra’ en ‘Plus’ modules vergoeden ook de eigen bijdrage voor geneesmiddelen en een aantal hulpmiddelen, zoals hoorapparaten, pruiken en brillen. Het ‘Top’ pakket breidt deze vergoedingen verder uit en vergoed ook specialistische zorg als een laserbehandeling of een MammaPrint.

Combinaties met tandverzekering

Het samengestelde pakket is tot slot te combineren met een drietal tandartsverzekeringen. Het verschil tussen deze pakketten zit in de maximale vergoeding per kalenderjaar. Bij de goedkopere ‘TandExtra’ staat dit op 250 euro, terwijl de ‘TandTop’ module 1000 euro vergoed. Voor alle drie de verzekeringen geldt dat 75% van de totale nota wordt uitgekeerd. Er is dus altijd een eigen bijdrage bij bezoek aan de tandarts. Door de basisverzekering te combineren met een aanvullende verzekering op maat, ontstaat een persoonlijk pakket dat is aangepast op jouw situatie. De aanvullende verzekeringen kunnen ieder jaar worden aangepast aan de actuele zorgwensen.

Productvergelijker ZorgDirect

De productvergelijker op de site geeft de verschillen tussen de aanvullende modules duidelijk aan. Hierdoor heeft de verzekerde een helder beeld van de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen. Ook laat de productvergelijker zien voor welke zorg een eigen bijdrage vereist is. In sommige gevallen kan deze eigen bijdrage worden afgekocht door een ander pakket aan te schaffen. Dankzij de overzichtelijke lay-out heeft de verzekerde in één oogopslag inzicht in de opties binnen ZorgDirect.

Waarom een gecontracteerde zorgverlener?

De basisverzekering van ZorgDirect is een restitutiepolis. Daarmee heb je vrije artsenkeuze en ben je ook volledig verzekerd op het moment dat je een niet gecontracteerde zorgverlener bezoekt. Toch kan het wenselijk zijn om een gecontracteerde instelling te bezoeken. Bijvoorbeeld omdat dan zeker is dat de instelling voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Een ander voordeel is dat de zorgverleners de nota direct doorsturen naar de verzekeraar. Dat is bij onafhankelijke aanbieders niet het geval. In veel gevallen zul je de behandeling dan zelf moeten voorschieten en vervolgens een declaratie moeten invullen. Door gebruik te maken van gecontracteerde zorgverleners wordt alle administratie achter de schermen voor je verwerkt.

Toestemming voor zorg

Voor bepaalde vormen van zorg is vooraf toestemming nodig van de verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van specifieke geneesmiddelen, het ondergaan van specialistische tandheelkundige zorg, of het verblijf in een eerstelijns instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits deze toestemming vooraf is verleent. Voor bepaalde zorg, zoals het bezoek aan de kaakchirurg of de PoH GGZ, is een verwijzing nodig van de behandelend arts. Deze verwijzing wordt digitaal doorgegeven aan ZorgDirect.

Zorgdirect Zorggids

Met al je vragen over de zorg kun je terecht bij je Zorggids. Dit is één contactpersoon binnen ZorgDirect, waarbij je iedere werkdag terecht kunt. Bijvoorbeeld om een second opinion aan te vragen van een andere arts, of om te kijken of de wachtlijst bij een ander ziekenhuis korter is. Heb je een specifiek probleem, dan kan de Zorggids je ook verwijzen naar een gecontracteerde zorgverlener in je regio. Zo ontvang je altijd kwalitatief hoogstaande zorg, die volledig wordt vergoed. De Zorggids is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de klantenservice: 088 687 74 74.

Overstappen naar ZorgDirect

Ieder jaar kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar, zo ook naar ZorgDirect. Wanneer de nieuwe premies bekend zijn, kun je digitaal aangeven dat je wilt overstappen. Je nieuwe verzekering gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Wil je een ‘TandTop’ verzekering afsluiten? Dan word je gevraagd om een formulier in te vullen waarop je aangeeft welke tandartskosten je het komende jaar verwacht. Ook wordt gekeken naar de regelmaat waarin je in het verleden de tandarts hebt bezocht. Een zorgverzekeraar mag een nieuwe klant niet weigeren. Je kunt dus helemaal zelf bepalen welke verzekering je afsluit.

Naar ZorgDirect

Contactgegevens

Om in contact te komen met de klantenservice kun je het contactformulier invullen, of een bericht sturen via WhatsApp. Ook via Facebook en Twitter kun je vragen insturen. Je krijgt dan binnen één uur antwoord terug. Declareren gaat snel via de website, of de ZorgDirect App voor Android en IOS.