Ziektekosten vergelijken informatie

/Ziektekosten vergelijken informatie
Ziektekosten vergelijken informatie 2018-11-30T22:54:31+01:00

 Ziektekosten vergelijken

Aan het einde van het jaar staat je steeds dezelfde klus te wachten: ziektekosten vergelijken. Bij welke zorgverzekeraar was je aangesloten in 2017 en wil je dat nog steeds voor 2018? Of is er een goedkopere zorgverzekeraar, eentje met meer keuzevrijheid of past een andere zorgverzekeraar beter bij je veranderde persoonlijke situatie? In dit artikel worden alle ins en outs van ziektekosten vergelijken besproken. Als je de ziektekostenverzekering vergelijken gaat zul je zien dat je ruim €200,- per jaar kunt besparen!

In Nederland kan je voor bijna alles een verzekering afsluiten, of je nu een uitvaartverzekering wilt afsluiten of een reisverzekering alles is mogelijk. Hoe is de zorgverzekering eigenlijk ontstaan en waarom is hij zo belangrijk? Wat is het verschil tussen een basis en een aanvullende verzekering en waar ben je toe verplicht vanuit de overheid? Hoe zit het met de verschillende polissen, wat is eigen risico en wat is eigen bijdrage precies. Welke zorgverzekeraars zijn er? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen zorgverzekeraars en welke veranderingen zijn er in 2018 ten opzichte van 2017? En tot slot: welke zorgverzekeraar past bij jouw persoonlijke situatie? Allemaal vragen waar dit artikel een antwoord op zal geven, zodat ziektekosten een stuk makkelijker wordt.

Nu direct vergelijken

Geschiedenis van de zorgverzekering

Op het hoogtepunt van de diversiteit aan zorgverzekeringen waren er 650 verschillende aanbieders. Ziektekosten vergelijken was in die tijd helemaal onmogelijk, zeker omdat internet in die tijd nog niet bestond. Aan de wieg van de zorgverzekering staan artsen. Een groep artsen kwam op het idee om een ziekenfonds op te richten voor arme mensen die moeite hadden met het betalen van de doktersrekening. Dit was een nobel idee om de arme patiënten te helpen, en tegelijk zouden de artsen meer zekerheid hebben dat de rekening die zij stuurden, ook echt betaald zou worden. Een win-winsituatie dus.

Overheidsbemoeienis
In het begin was het ziekenfonds nog niet aan regels gebonden en was er ook nog geen overheidsbemoeienis. Als je lid wilde worden van het ziekenfonds, kwam je eerst in een wachtperiode. Iemand betaalde dan wel mee aan het ziekenfonds, maar als hij zorg nodig had, kon hij nog geen aanspraak maken op het ziekenfonds. Als de wachtperiode voorbij was, en er dus al geld binnen gebracht was, dan had het lid recht op vergoeding van zorg. Niet alle zorg werd vergoed, alleen noodzakelijke en spoedeisende zorg werd vergoed.

Het idee van de artsen sloeg aan en er ontstonden steeds meer ziekenfondsen. Zij waren alleen plaatselijk actief. Woonde je in Rotterdam, was je arm, en wilde je je aansluiten bij het ziekenfonds? Dan kwam je automatisch bij het Rotterdamse ziekenfonds terecht. Ziektekosten vergelijken was toen dus ook totaal niet relevant.

Invloed van Duitsland
Er ontstonden steeds meer ziekenfondsen, rond 1900 waren er ruim 540 actief. Dit groeide nog uit tot 650 ziekenfondsen in 1940. Toen brak de oorlog uit. Nederland capituleerde en Duitsland had het voor het zeggen in Nederland. De oorlog was niet continu in elke stad goed merkbaar, het werk ging veelal gewoon door, al was het onder andere omstandigheden. Vooral in het begin van de oorlog werden mannen en jongens nog niet opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. Er kwam daardoor een zekere concurrentie tussen Duitse en Nederlandse arbeiders. Nederland hoorde in die periode immers officieel bij het Duitse rijk.

Mensen werden geweigerd

In Duitsland was er ook een soort ziekenfonds ontstaan, daar was het al verder ontwikkeld. Duitsland had een ziektekostenverzekering en die was verplicht voor alle Duitsers. In Nederland was ongeveer 10% verzekerd bij een ziekenfonds, wat behoorlijk weinig is. Dit kwam ook omdat doorgaans alleen arme mensen lid waren van een ziekenfonds en doordat senioren, chronisch zieken en zwangere vrouwen geweigerd werden door de ziekenfondsen. Het was immers duidelijk dat zij veel vergoedingen zouden vragen en daardoor werden ze simpelweg geweigerd. De ziekenfondsen verzekerden het liefst alleen gezonde mensen. Zo bleef er meer geld in het ziekenfonds dan dat er uit ging. De Duitse bezetter maakte in 1941 een ziektekostenverzekering verplicht in Nederland. Elke Nederlander, jong of oud, arm of rijk, moest verzekerd zijn voor zijn ziektekosten. Vanaf dat moment was er overheidsbemoeienis en werd het systeem meer in regels gevat. Het gevolg was ook dat senioren, chronisch zieken en zwangere vrouwen niet meer geweigerd mochten worden.

Basisprincipe

Veel ziekenfondsen gingen daaraan ten onder, al is het basisprincipe hetzelfde gebleven. Op dit moment zijn er 9 verzekeraars die met elkaar meer dan 30 verschillende merken vertegenwoordigen. De meeste verzekeraars hebben namelijk meerdere merken, daarover later meer. Ziektekosten vergelijken is nog steeds is waar je je even in moet verdiepen, maar is in ieder geval overzichtelijker en betrouwbaarder dan vroeger.

Basis- en aanvullende verzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht vanuit de overheid. Iedere persoon die in Nederland woont of werkt, moet zo’n verzekering hebben. Er is een uitzonderingen voor twee groepen mensen, zij zijn niet verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit zijn militairen in actieve dienst, zij zijn immers vaak maanden niet in Nederland en maken dus ook geen gebruik van zorg. Zij zouden daardoor wel de zorgverzekering moeten betalen, maar er geen gebruik van kunnen maken. Zij hoeven dan ook geen verzekering af te sluiten. Zodra ze voor lange tijd in Nederland zijn, en dus niet in actieve dienst zijn, is de basiszorgverzekering wel weer verplicht. De tweede groep mensen zijn mensen die vanwege geloofs- of levensovertuiging geen zorgverzekering willen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld streng christelijk gelovigen. Vaak vertrouwen zij op elkaar, als één van hen de ziekenhuisrekening niet kan betalen, betalen medegelovigen mee. In wezen is dat ook een soort ‘verzekering’, alleen dan gebaseerd op vertrouwen.

Basiszorgverzekering verplicht

Voor de overige mensen is een basiszorgverzekering verplicht. De overheid legt ons die verplichting op en bepaalt ook wat de basiszorgverzekering inhoudt. Dat kan per jaar verschillen. Ziektekosten vergelijken is daardoor ieder jaar belangrijk. Wat vorig jaar perfect aansloot op je situatie, kan voor het volgende jaar veranderd zijn. Zoals het woord ‘basiszorgverzekering’ al zegt, wordt de basiszorg vergoed. Denk hierbij aan een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, een psychiater of medicijnen bij de apotheek. Je hebt drie soorten zorg in het basispakket: het één wordt volledig vergoed, het andere wordt eerst voor je eigen risico gerekend en het derde wordt gedeeltelijk vergoed, het resterende bedrag moet je zelf betalen en wordt ‘eigen bijdrage’ genoemd. Daarover meer in de paragraaf ‘wat is eigen risico?’.

Zorg die vergoed wordt

De zorg die vanuit het basispakket vergoed worden, zijn:

 • Huisartsbezoek;
 • De tandarts voor kinderen onder de 18 jaar, zowel de controle als een eventuele behandeling of fluoride (tot 6 jaar) worden vergoed;
 • Opname in het ziekenhuis;
 • Kraamzorg;
 • 3 IVF-behandelingen;
 • Anticonceptie tot 21 jaar;
 • Bijzondere tandheelkundige zorg;
 • Maximaal 3 uur per jaar dieetvoorlichting;
 • Dieetpreparaten;
 • Maximaal 10 uur per jaar ergotherapie;
 • Erfelijkheidsonderzoek;
 • Fysiotherapie tot 18 jaar, na 18 jaar alleen bij chronische klachten vanaf de 21e behandeling;
 • Logopedie;
 • Wijkverpleging;
 • Plastische chirurgie, mits op medische indicatie (zoals bij ernstige brandwonden, een auto-ongeluk, etc. Liposuctie en oogcorrecties en dergelijke vallen hier niet onder);
 • Psychologische zorg bij de GGZ;
 • ‘Stoppen met roken’-programma’s;
 • Ziekenvervoer, zoals de ambulance.

Peilingen

De overheid peilt af en toe de mening van de bevolking over de basiszorgverzekering, maar in principe bepaalt zij volledig zelf wat er in het basispakket zit of niet. Bij welke zorgverzekering je je ook verzekert, het basispakket is overal gelijk. De prijzen van het basispakket kunnen per aanbieder wel verschillen. Daarom is ziektekosten vergelijken toch heel nuttig, ook als je alleen een basiszorgverzekering wilt afsluiten. Ook omdat de meeste mensen zich, naast het basispakket, aanvullend laten verzekeren. De aanvullende verzekering verschilt qua inhoud en qua prijs per zorgverzekeraar.

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is, in tegenstelling tot een basiszorgverzekering, niet verplicht door de overheid. Als je jong en kerngezond bent, heb je in principe geen aanvullende zorgverzekering nodig. Het basispakket vergoed de noodzakelijke zorg en geen aanvullende verzekering scheelt geld. Maar je mist wel een bepaalde zekerheid. Stel dat je onverwachts ernstig ziek blijkt te zijn of je krijgt een ongeluk, dan ben je niet aanvullend verzekerd en moet je een groot deel zelf betalen. Specialistische zorg, zoals revalidatie, is zeer prijzig. Veel mensen kiezen er daarom voor om altijd aanvullend te verzekeren. Een ernstig ongeluk of een erge ziekte is vreselijk, maar stel dat het gebeurt, dan weet je in ieder geval dat je niet ook financieel aan de grond raakt.

Minder geld of zekerheid
Er zijn veel verschillende soorten aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld speciaal voor fysiotherapie, de tandarts, orthodontie, en ga zo maar door. Bij elk onderdeel wat je aanvullend kunt verzekeren, moet je jezelf de volgende vraag stellen: wat verwacht je dat duurder is, de premie die je betaald voor de aanvullende verzekering of de zorg zelf betalen?

Een voorbeeld: Jan verwacht 8 fysiotherapiebehandelingen nodig te hebben in 2018 omdat hij last heeft van zijn knie. Hoe duur zijn dan die 8 behandelingen? Als ze een stuk goedkoper zijn dan de aanvullende fysiotherapiezorgverzekering, dan heeft het niet veel zin om er een aanvullende zorgverzekering voor af te sluiten. Zijn de 8 behandelingen duurder dan de aanvullende zorgverzekering? Dan heeft het wel zin! Zijn de behandelingen nagenoeg even duur, dan kan Jan beter het zekere voor het onzekere nemen en toch een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie afsluiten. Stel dat hij dan toch 10 behandelingen nodig heeft, of aan het einde van het jaar nog een paar herhaalbehandelingen, dan is hij toch goedkoper uit.

Nu direct vergelijken

Diverse aanbieders

Dit moet je je dus afvragen bij elk soort zorg waar je je aanvullend voor kunt verzekeren. Daarnaast moet je de ziektekosten vergelijken door te kijken wat een aanvullende verzekering inhoudt bij de diverse aanbieders. Bij de ene zorgverzekeraar krijg je misschien veel meer voor dezelfde premie.

Hoe zit het met de polissen?

Het basispakket is dus qua inhoud bij elke aanbieder hetzelfde, vastgesteld door de overheid. De prijs van het basispakket verschilt wel per aanbieder. Daarnaast verschilt de prijs van het basispakket per polis.

Voor het basispakket heb je drie soorten polissen, namelijk:

 1. Budgetpolis;
 2. Naturapolis;
 3. Restitutiepolis.

Budgetpolis

Een budgetpolis, het woord zegt het al, is de goedkoopste polis. Daar staat tegenover dat je bijna geen keuzevrijheid hebt. Keuzevrijheid houdt in dat je zelf mag kiezen bij welke arts, of bij welk ziekenhuis je een behandeling wilt ondergaan. Stel, je moet een operatie ondergaan en je hebt twee ziekenhuizen in de buurt. Ziekenhuis A, daar heb je helemaal niets mee, in ziekenhuis B ben je weleens geweest en daar heb je ook goede verhalen over gehoord. Je wilt het liefst behandeld worden in ziekenhuis B. Heb je een budgetpolis? Dan beslist de zorgverzekeraar in welk ziekenhuis je behandeld wordt, zij kiezen misschien wel voor ziekenhuis A. Een zorgverzekeraar koopt zorg in bij ziekenhuizen, en daardoor kan het zijn dan zorg vergoeden in ziekenhuis A voor de zorgverzekeraar goedkoper is dan zorg vergoeden in ziekenhuis B.

Naturapolis

Een naturapolis is een gulden middenweg tussen de budgetpolis en de restitutiepolis. Hij zit er qua prijs tussenin. Bij deze polis heb je beperkte keuzevrijheid. Dat houdt in dat je van de zorgverzekeraar een aantal opties krijgt waar je je kunt laten behandelen. Uit die opties kan je zelf kiezen. Wil je je ergens laten behandelen, maar dit ziekenhuis of behandelcentrum staat niet tussen de opties? Dan heb je pech, je kunt je daar niet laten behandelen.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis heb je volledige keuzevrijheid. De polis is dan ook het duurst. Waar je je ook wilt laten behandelen, het kan overal.

Ziektekosten vergelijken op basis van keuzevrijheid

Kies je voor een budgetpolis of een naturapolis? Dan is ziektekosten vergelijken extra belangrijk. Je kunt dan per aanbieder bekijken welke keuzemogelijkheden je hebt. Op basis daarvan kun je een aanbieder kiezen. Wil je bijvoorbeeld heel graag in ziekenhuis X laten behandelen mocht er iets gebeuren? Kijk dan welke aanbieder ziekenhuis X als mogelijkheid biedt in de budget- of naturapolis.

Contract
De polisvoorwaarden kun je zien als een contract tussen jou en de zorgverzekeraar. In de voorwaarden staat wat de zorgverzekeraar jouw aan zorg moet vergoeden, op basis van het pakket wat je gekozen hebt. Daarnaast staat er in vermeld aan welke verplichtingen jij moet voldoen, zoals de premie betalen en je houden aan de keuzemogelijkheden die de zorgverzekeraar je biedt wat betreft behandelcentra (als je een budget- of naturapolis hebt). Ook staat daarin uitgelegd hoe het eigen risico geregeld is. Meer daarvoor vind je in de volgende paragraaf.

Wat is eigen risico en eigen bijdrage?

Zoals de inhoud van de basiszorgverzekering door de overheid wordt vastgesteld, zo wordt ook het eigen risico door de overheid bepaald. De hoogte van het eigen risico kan per jaar verschillen. Het eigen risico houdt in dat je de zorg, waar je eigenlijk voor verzekerd bent, eerst zelf moet betalen. De hoogte van het eigen risico bepaalt hoeveel je zelf moet betalen. In 2017 bedroeg het eigen risico 385 euro. De meeste mensen hebben een hekel aan het eigen risico, vooral omdat het eigen risico gedurende een aantal jaar flink verhoogd is.

Weerstand
De overheid verplicht je om een basiszorgverzekering te hebben, dat kost elke maand toch een aanzienlijk bedrag. Vervolgens heb je zorg nodig, het is zorg die volgens je basispakket vergoed wordt, maar dan nog moet je zelf betalen, volgens de regels van het eigen risico. Het is begrijpelijk dat dat op weerstand van de bevolking stuit. Er zijn het afgelopen jaar dan ook veel partijen in de Tweede Kamer geweest die gepleit hebben voor een verlaging van het eigen risico en zelfs voor de afschaffing ervan. Helaas heeft dat nergens toe geleid. Het eigen risico bestaat ook in 2018 en is niet verlaagd ten opzichte van voorgaande jaren.

De overheid zegt namelijk: je weet elk jaar dat je weleens een darmpoedertje of speciale oordruppels nodig hebt, dus daar kun je zelf voor sparen. Pas als je 385 euro zelf betaald hebt, dan pas worden medicijnen van de apotheek en dergelijke vergoed door je verzekering.

385 euro
Veel mensen komen nooit bij de 385 euro, en betalen dus sommige zorg alsnog zelf. Omdat een basiszorgverzekering verplicht is, en je nooit weet of je plotseling lang in het ziekenhuis komt te liggen, sluit je toch een zorgverzekering af. Daarnaast geldt de regel van het eigen risico niet op alle zorg vanuit het basispakket: een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, wijkverpleging en wat andere zorg wordt standaard direct vergoed. Het eigen risico geldt niet op de aanvullende zorgverzekering. Zorg uit de aanvullende zorgverzekering wordt dus altijd vergoed.

Vrijwillig eigen risico

Naast het eigen risico bestaat er ook ‘vrijwillig eigen risico’. Een vrijwillig eigen risico kan je kiezen voor maximaal 500 euro. Je moet dan eerst 500 euro aan zorg zelf betaald hebben, voor de rest van je zorg vergoed wordt. Ook hier geldt: met uitzondering van het huisarts bezoek en dergelijke, die standaard vergoed worden. Tegenover het vrijwillig eigen risico staat een lagere premie. Als je dus jong en kerngezond bent, kun je overwegen om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De kans dat je je eigen risico voor zo’n hoog bedrag moet gebruiken is dan vrij klein. Stel dat je dat jaar inderdaad geen grote zorgbehoefte hebt gehad, heb je geprofiteerd van een lagere premie. Het nadeel is, dat als je wel een grote zorgbehoefte krijgt, en bijvoorbeeld plotseling vele medicijnen uit de apotheek nodig hebt, dan ben je 500 euro kwijt voor je eigen risico in plaats van 385. De keuze voor een vrijwillig eigen risico moet je vóór 1 januari doorgeven, gedurende het jaar kan je dit niet meer veranderen.

Eigen bijdrage

Eigen risico, vrijwillig eigen risico, en dan heb je ook nog eigen bijdrage. Ook de eigen bijdrage stelt de overheid vast. Zo zie je dat de zorgverzekeraars erg afhankelijk zijn van de regels die de overheid ieder jaar vaststelt. De eigen bijdrage houdt in dat je voor bepaalde zorg een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoe groot deel je zelf moet betalen en voor welke zorg dit geldt, wordt door de overheid vastgesteld. Ook dit kan ieder jaar wisselen.

Kraamzorg is een voorbeeld van zorg waar een eigen bijdrage geldt. Kraamzorg zit standaard in het basispakket, een gedeelte wordt vergoed en een gedeelte wordt gerekend tot je eigen bijdrage. Voor sommige zorg hanteren zorgverzekeraars een maximale vergoeding. Als je die maximale vergoeding hebt gehad, stopt de vergoeding. Alle zorg die je daarna nog nodig hebt, komt voor je eigen rekening en is dus ook een vorm van eigen bijdrage.

Conclusie

Hieruit kan je concluderen: Als Nederlander ben je verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten, de militairen en strenggelovigen uitgezonderd. Het basispakket is qua inhoud bij elke zorgverzekeraar gelijk, maar prijzen verschillen. Als je zorg nodig hebt uit het basispakket wordt het:

 1. Of helemaal vergoed,
 2. Of het wordt pas vergoed als je 385 eigen risico betaald hebt/385-500 vrijwillig eigen risico betaald hebt,
 3. Of een deel wordt vergoed en een deel moet je zelf betalen volgens de eigen bijdrage.

Daarnaast kun je je aanvullend verzekeren, de zorg uit een aanvullende verzekering wordt altijd vergoed. Door ziektekosten vergelijken tussen zorgaanbieders kun je weten wat de beste beslissing is voor jouw situatie.

Nu direct vergelijken

Welke zorgverzekeraars zijn er?

90% van de Nederlanders is verzekerd bij de 4 grootste zorgverzekeraars. Dit zijn: Achmea, VGZ, CZ en Menzis. In totaal zijn er in 2018 9 verzekeringsconcerns. We kennen veel meer merken, dat komt omdat de 9 overkoepelende concerns handelen onder verschillende merken. Die merken verschillen onderling van elkaar en daarom is ziektekosten vergelijken belangrijk. De 9 verzekeringsconcerns zijn: Achmea, VGZ, CZ, Menzis, DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ASR,  ENO en vanaf 2018 is er een nieuwe zorgverzekeraar actief, namelijk: iptiQ. Hieronder volgen de merken die deze concerns voeren.

Zorgverzekeraars

Achmea: FBTO, Avéro Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, ProLife, Kiemer, OZF, Interpolis, Ik!, Zilveren Kruis Ziezo.

VGZ: Univé, Bewuzt zorgverzekerd, IZ, IZA, ZEKUR.nl, UMC, De Goudse verzekeringen, United Consumers (collectief), VGZ.

CZ: OHRA, CZdirect.nl, Delta Lloyd, CZ.

Menzis: anderzorg, HEMA, PMA (collectief), Menzis.

DSW: InTwente zorgverzekeraar, Stad Holland, DSW Zorgverzekeraar.

ONVZ: PNOzorg, VvAA, ONVZ

Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid.

ASR: Ditzo, De Amersfoortse.

ENO: Salland, ZorgDirect.

iptiQ: National Academic (in 2017 nog bij VGZ), Promovendum, BESURE, be smart (ook in 2017 nog bij VGZ).

Volmacht zorgverzekeraars

Tot slot zijn er nog enkele volmacht zorgverzekeraars. Zij regelen hun eigen administratie en werken via hun eigen systemen. Als je bij een volmacht zorgverzekeraar verzekerd bent, brengt de volmacht je onder bij één van de partners waar zij mee samenwerken. De volmacht zorgverzekeraars zijn: Aevitae, Nedasko en IAK.

Aevitae werkt, wat betreft zorg, samen met Avéro Achmea, ASR en VGZ (en dus ook met de merken die zij voeren). Nedasko werkt, wat betreft zorg, samen met Avéro Achmea, De Amersfoortse en VGZ. IAK werkt, wat betreft zorg, samen met Avéro Achmea, ASR en VGZ. Een volmacht verzekeraar kan soms specifiekere of diverse combinaties aanbieden als aanvullende verzekering. Dit omdat zij met diverse partners samenwerken, en daardoor hebben zij een groter ‘assortiment’. Zij zijn daarin wel afhankelijk van hun partners.

Marktaandeel
Avéro Achmea is de grootste zorgverzekeraar qua marktaandeel, op basis van resultaten van 2017. Zij hadden 30,4% marktaandeel, VGZ had 23,8%, CZ 21,1% en Menzis had 13 procent. DSW volgt met 3,5%, ONVZ met 2,7%, Zorg en Zekerheid had 2,6%, ASR had 2,1% en ENO sluit de rij met 0,8%. Aangezien een basiszorgverzekering in ieder geval verplicht is, is 99% van de Nederlands klant bij een zorgverzekeraar. Dit betekent dat Avéro Achmea ongeveer 5,1 miljoen mensen bedient met zorgverzekeringen. Dit zijn de klanten van alle merken van Avéro Achmea bij elkaar, evenals de klanten die binnen komen via de volmacht verzekeraars.

Achmea, VGZ, CZ, Menzis, en DSW kopen zelf zorg in bij ziekenhuizen en behandelcentra. Zij doen dat door afspraken te maken met de behandelcentra over de kwaliteit, de prijs en de toegankelijkheid van de zorg. De andere zorgverzekeraars doen dat niet, zij laten Multizorg VRZ voor hen onderhandelen met de behandelcentra.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen zorgverzekeraars?

Het belangrijkste verschil wat opvalt bij ziektekosten vergelijken, is de prijs van het basispakket. Die is voor iedereen verplicht, en is het startpunt van je zoektocht. Nogmaals: de inhoud van het basispakket is hetzelfde, de prijs en de service verschillen per zorgverzekeraar.

Mate van keuzevrijheid
Vervolgens is een belangrijk verschil de mate van keuzevrijheid. Sommige zorgverzekeraars bieden meerdere opties aan. Je kunt kiezen uit de eerder genoemde budgetpolis, naturapolis of restitutiepolis.

De inhoud van de aanvullende verzekeringen

Het derde waarin zorgverzekeraars onderling verschillen en wat ziektekosten vergelijken zo divers maakt, is de aanvullende zorgverzekering. Als je specifiek op zoek bent naar een aanvullende zorgverzekering voor bijvoorbeeld fysiotherapie omdat je weet dat je dat veel nodig zult hebben, is het verstandig om vooral op die aanvullende zorgverzekering te letten bij het ziektekosten vergelijken. Aanvullende zorgverzekeringen zijn er op vele gebieden, zoals: psychologische behandelingen, alternatieve geneeswijzen, kraamzorg, tandarts en brillen/lenzen.

Medische selectie

Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een medische selectie voordat je klant kunt worden. Je moet dan een lange vragenlijst invullen als je een uitgebreide aanvullende zorgverzekering wilt afsluiten. Dit hebben 30% van de zorgverzekeraars. Er is dan risico dat je, op basis van je ingevulde vragenlijst, niet toegelaten wordt tot de zorgverzekeraar. Dit betreft vooral senioren en mensen met chronische klachten of andere mensen die verwachten een grote hoeveelheid zorg nodig te hebben. Eigenlijk is dit net als vroeger, toen zorgverzekeraars mensen mochten weigeren op basis van hun zorgbehoefte.

Service en kwaliteit

Zoals bij bedrijven die hetzelfde product verkopen vaak de mate van service en kwaliteit verschillen, zo is dit ook bij zorgverzekeraars. De ene zorgverzekeraar is goedkoop maar slecht bereikbaar, de andere zorgverzekeraar is wat duurder maar heeft een klantenservice die altijd bereikbaar is. Andere zorgverzekeraars bieden extra dingen aan voor hetzelfde geld, zoals een kleine, gratis aanvullende verzekering als je bij hen een basis zorgverzekering afsluit.

Vrijwillig eigen risico

Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico te verhogen naar een vrijwillig eigen risico. Daardoor wordt de premie die je moet betalen lager, de kans dat de zorgverzekeraar jou iets uit moeten keren is voor hen namelijk lager.

Collectieve verzekeraar

Je kunt je ook aansluiten bij een collectief. In een collectief zitten veel mensen die zich laten verzekeren, een collectief staat sterker dan één klant. Een voorbeeld hiervan is United Consumers. Zo’n collectieve zorgverzekering kan lagere prijzen bedingen bij de zorgaanbieder omdat zij kunnen garanderen dat er heel veel mensen gebruik van zullen maken. Dit betekent niet dat zij gelijk de goedkoopste optie zijn, maar het is het controleren waard.

Wachtperiode

Tot slot hebben sommige zorgverzekeraars een bepaalde wachtperiode, meestal één jaar, maar de wachttijd kan ook langer zijn. Je krijgt dan bepaalde zorg niet vergoed tot de wachttijd voorbij is. Tijdens de wachttijd betaal je uiteraard wel premie en sommige zorg wordt wel gewoon vergoed. Welke zorg niet vergoed wordt tijdens de wachttijd, ligt aan de zorgverzekering. Als je je bij een zorgverzekering wilt verzekeren die een bepaalde wachttijd hanteert, moet je dus wel zeker weten dat je voor een langere periode bij die zorgverzekeraar wilt blijven. Anders heeft het natuurlijk geen zin. De wachttijd is meer risicovol, omdat je verzekering niet bij elke zorg uitkeert, maar kan soms voordelig zijn als de wachttijd eenmaal voorbij is. Ook hier is het een keuze tussen zekerheid en risico durven nemen.

Veranderingen zorgverzekering 2018

Elk jaar vinden er veranderingen plaats wat betreft de inhoud van het basispakket, daarom is ziektekosten vergelijken elk jaar belangrijk. Ook de hoogte van het eigen risico en zorgtoeslagen worden ieder jaar opnieuw bepaald.  De hoogte van het eigen risico blijft in 2018 hetzelfde als in 2017, namelijk 385 euro. Dat is nog steeds veel geld, maar het is niet gestegen. Van 2012 tot 2015 was de hoogte van het eigen risico wel elk jaar gestegen.

Van 2012 tot en met 2016 is de hoogte van het eigen risico sterk gestegen. In 2012 betaalden mensen maar 220 euro voor het eigen risico, in 2013 was dat 360,- en in 2015 375 euro. In 2016 werd het eigen risico bepaald op 385 euro, en dit was in 2017 en 2018 ook het vastgestelde bedrag.

Uitbreidingen basispakket

Daarnaast zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket. Dat betekent dat er nu bepaalde zorg vergoed wordt uit het basispakket, die eerder niet vergoed werden aan de hand van het basispakket. Het gaat om oefentherapie behandelingen, patiënten met artrose aan heupen en/of knieën krijgen vanaf 2018 de eerste 12 behandelingen vergoed. Zittend vervoer voor kankerpatiënten werd niet vergoed in 2017, vanaf 2018 wordt dit wel vergoed. Kankerpatiënten moeten zittend vervoerd worden met speciaal ziekenvervoer als zij immuuntherapie krijgen. Tot slot wordt er vanaf 2018 een vergoeding toegekend voor verzorging aan kinderen onder de 18 jaar. Deze verzorging moet gerelateerd zijn aan de geneeskundige zorg die de kinderen reeds ontvangen.

Veranderingen toegevoegd in de loop van 2017

In de loop van 2017 zijn er enkele behandelingen en medicijnen aan het basispakket toegevoegd. Enkele voorbeelden hiervan zijn een nieuw medicijn om hepatitis C te bestrijden, een nieuwe therapie bij een bepaalde vorm van borstkanker en zenuwstimulatie bij bepaalde darmklachten. Medicijnen en behandelingen die in de loop van een jaar aan het basispakket worden toegevoegd zijn meestal nieuwe medicijnen of medicijnen waarvan wetenschappelijk wordt bewezen dat ze heilzaam zijn.

De hoogte van de zorgpremie

Iedereen met een zorgverzekering betaald premie. Een zorgpremie is de prijs die je betaalt aan je zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De hoogte van je zorgpremie wordt bepaald door de prijs van je basispakket en in hoeverre je aanvullend verzekerd bent. Hoe meer aanvullende verzekeringen je hebt, hoe hoger je zorgpremie. Elk jaar bepaalt de overheid, namelijk het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de hoogte van de nominale premie. Een nominale premie houdt het bedrag in dat zorgverzekeraars van het Ministerie van VWS minimaal moeten toepassen. De nominale premie wordt bepaald door naar de in- en uitgaven te kijken die een zorgverzekeraar heeft om de zorg te kunnen vergoeden.

Nominale premie

Al vier jaar is er een grote stijging waar te nemen in de hoogte van de nominale premie. In 2015 betaalde je 1.158,- per jaar, in 2016 1.199,- per jaar, in 2017 1.290,- per jaar en in 2018 moet je 1.362,- betalen. De afgelopen vier jaar is de nominale premie dus iedere keer gestegen met 72 euro per jaar.  Uiteindelijk bepaalt elke zorgverzekering zijn eigen zorgpremie. Daarom wordt de zorgpremie die de overheid benoemd de nominale zorgpremie genoemd, ofwel: de ‘standaard’ zorgpremie voor het betreffende jaar. Een zorgverzekering met grote financiële reserves kan een lagere zorgpremie aanbieden dan door de overheid is vastgesteld.  Aan de andere kant kunnen zorgpremies van verzekeraars ook duurder zijn dan de nominale zorgpremie van de overheid. Veel zorgverzekeraars hebben geen grote reserves, zeker niet anno 2017. Daardoor kan het zijn dat de zorgpremie die een zorgverzekeraar vraagt juist hoger is dan de nominale zorgpremie. Bij het ziektekosten vergelijken moet je dus niet alleen letten op de inhoud van de aanvullende verzekeringen, maar ook op de hoogte van de premies die zorgverzekeraars hanteren voor de basiszorgverzekering.

Nu direct vergelijken

Zorgtoeslag

Ongeveer 5 miljoen Nederlanders krijgen een zorgtoeslag. Een zorgtoeslag is een bedrag wat de overheid verstrekt om huishoudens met een laag inkomen te helpen om de zorgpremie te betalen. Het basispakket is verplicht, maar sommige huishoudens hebben een laag inkomen en zij zouden dan in de schulden kunnen komen doordat ze zich verplicht moeten verzekeren. Dat wil de overheid voorkomen.  Elk jaar wordt het inkomen van je huishouden gecontroleerd. Heb jij of je partner een laag inkomen, dan kan je in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag wordt berekend op basis van het gemiddelde inkomen van je huishouden. Als zowel jij, als de buurman, zorgtoeslag krijgen, dan hoeft dit bedrag dus niet even hoog te zijn. De laagste inkomens ontvangen in 2018 een hogere zorgtoeslag dan in 2017. Alleenstaanden met het laagste inkomen ontvangen 11,- per maand meer dan in 2017 en huishoudens waarbij één partner toeslag ontvangt, ontvangen 16,- per maand meer dan in 2017.

Hoe komt het dat de zorg steeds duurder wordt?
De stijging van de zorgpremie komt door verschillende oorzaken. Namelijk: elk jaar maken de verzekeraars een begroting van de zorg die zij verwachten uit te moeten keren. In 2016 was deze begroting veel te laag ingeschat, er waren veel meer kosten dan verwacht. Deze ‘extra’ kosten worden verkregen door de zorgpremie in de jaren na 2016 te laten stijgen.

AWBZ-verantwoordelijkheden verhuisd naar basisverzekering

Verder zijn er een paar AWBZ-verantwoordelijkheden naar de basisverzekering verplaatst. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Als je plotseling heel lang thuiszorg nodig hebt of opgenomen wordt in een verpleeghuis, krijg je met deze wet te maken. Sommige verantwoordelijkheden die onder deze wet vielen zijn in 2015 verplaatst naar de basiszorgverzekering. Dat kost 100,- euro per Nederlander die verzekerd is. Dat totale bedrag wordt uitgespreid over vijf jaar, ook daardoor stijgt de zorgpremie. Vanaf 2021 zou dit bedrag volledig betaald moeten zijn.

Op het punt van faillissement
Ten derde stonden veel behandelcentra en zorginstellingen zoals bejaardenhuizen op het punt van faillissement. Een faillissement van bejaardenhuizen zou praktisch niet kunnen, want de bejaarden kunnen niet allemaal ondergebracht worden in tehuizen die het wel redden financieel. De overheid heeft daarom veel extra financiën gepompt om de behandelcentra en zorginstellingen financieel overeind te houden. Ook dat vertaalt zich in een hogere zorgpremie.

Inflatie
Ten vierde is er de inflatie, de waarde van geld wordt minder. Daardoor is er in de loop van de tijd meer geld nodig om hetzelfde te bekostigen. Hierdoor stijgt de zorgpremie ook licht.

Vergrijzing
Verder wordt de zorg steeds duurder door de vergrijzing. Er zijn steeds meer senioren in verhouding tot jongeren en volwassenen. Dat betekent dat er procentueel gezien ook steeds meer mensen zijn die langdurige zorg nodig hebben. Meer zorg, betekent ook meer kosten en dus wordt de zorg in het algemeen duurder.

Nieuwe medicijnen
Tot slot zijn er allerlei nieuwe medicijnen die levensreddend zijn of levensverlengend. De kwaliteit van leven van chronisch zieke mensen kan verhoogd worden door middel van nieuwe medicijnen of behandelingen. Al deze nieuwe mogelijkheden zijn een vooruitgang in de zorg en bieden mensen kans op (een beter) leven. Deze medicijnen kosten echter ook geld en zorgen er daarmee voor dat de zorg vele malen duurder wordt. Sommige medicijnen kosten gemiddeld 100.000 euro per patiënt per jaar. 50 jaar geleden bestonden die medicijnen nog niet en waren die hoge kosten er ook nog niet. Daartegenover staat natuurlijk dat de patiënten die deze medicijnen nodig hebben, nu wel kans op (een beter) leven hebben, en 50 jaar geleden hadden zij dat niet.

Welke zorgverzekeraar past bij uw persoonlijke situatie?

Ziektekosten vergelijken is dus van groot belang, omdat het om grote bedragen gaat. De ene zorgverzekeraar is duurder dan de andere, de ene zorgverzekeraar biedt weer meer keuzevrijheid dan de andere en een volgende zorgverzekeraar biedt een uitgebreider pakket aan. Als u bezig bent met ziektekosten vergelijken is het daarom vooral belangrijk dat u eerst prioriteiten stelt. Een paar handige vragen om te helpen om prioriteiten te stellen, vind je hieronder. Ziektekosten vergelijken kan vanaf 12 november, vanaf die datum moeten alle zorgverzekeraars hun polissen bekend maken. Dit is een week eerder dan vorig jaar, in 2016 kon je pas vanaf 19 november ziektekosten vergelijken.

 1. Wil je, naast de basiszorgverzekering, een aanvullende zorgverzekering of zelfs meerdere aanvullende zorgverzekeringen?

Nee? Denk dan na over hoeveel keuzevrijheid (vraag 3) je wilt hebben.

Ja? Denk dan na over welke aanvullende verzekering(en) je wilt afsluiten (vraag 2).

 1. Als je aanvullende verzekering(en) wilt afsluiten, welke aanvullende verzekering is dan het belangrijkst (oftewel: welke denk je het meest nodig te hebben)?

Welke aanvullende verzekeringen heb je nodig? Heb je een beugel, dan zou een aanvullende verzekering voor orthodontie verstandig kunnen zijn. Heb je veel last van je onderrug, dan is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie verstandig. Heb je een beugel én last van je onderrug, dan zou beiden kunnen. Je kunt dan tijdens het ziektekosten vergelijken in de situatie komen dat de orthodontie aanvullende verzekering bij verzekeraar A beter is, maar de fysiotherapie aanvullende verzekering bij verzekeraar B. Je zult dan moeten kiezen. Van welke aanvullende verzekering verwacht je het meest gebruik te maken? Heb je weinig extra kosten in verband met de beugel, maar moet je vaak naar de fysiotherapie? Dan kun je beter kiezen voor verzekeraar B die een betere fysiotherapie aanvullende verzekering aanbiedt.

 1. Hoeveel keuzevrijheid wil je zelf hebben?

Wil je een lage premie en dus zeer weinig keuzevrijheid, een gemiddelde premie en een bepaalde mate van keuzevrijheid of een hoge premie en volledige keuzevrijheid? Je komt dan uit op een budget-, natura- of restitutiepolis.

 1. Wil je eigen risico betalen of vrijwillig eigen risico?

Niet bij alle zorgverzekeraars is het mogelijk om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen in plaats van een normaal eigen risico. Verwacht je weinig tot geen medische zorg? Dan is het voordeliger om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. Selecteer dan bij welke zorgverzekeraars dit mogelijk is. Veel studenten kiezen bijvoorbeeld voor deze prioriteit.

Welke aanvullende verzekeringen worden aangeboden door zorgverzekeraars?

De inhoud van het basispakket wordt samengesteld door de overheid, de inhoud van een aanvullende verzekering mag een zorgverzekering zelf samenstellen. Dat heeft als gevolg dat elke zorgverzekeraar zijn eigen inhoud heeft. Een aanvullende fysiotherapie verzekering bij Achmea kan daardoor hele andere dingen vergoeden dan de aanvullende fysiotherapie verzekering bij VGZ. Dit maakt dat veel mensen ziektekosten vergelijken lastig vinden.

Aanvullende verzekeringen

Je kunt je voor de volgende aspecten aanvullend verzekeren:

 • Algemene gezondheid;
 • Alternatieve geneeswijzen;
 • Anticonceptie;
 • Brillen en contactlenzen;
 • Fysiotherapie;
 • Geneesmiddelen;
 • Huisarts en ziekenhuis;
 • Medische hulp in het buitenland;
 • Psychologische hulp;
 • Tandheelkundige hulp;
 • Zwangerschap en bevalling.

Als je zwanger bent en je kindje wordt na 1 januari geboren, is het verstandig om je aanvullend te laten verzekeren voor ‘zwangerschap en bevalling’. Bij het ziektekosten vergelijken kan je dan het beste kijken wat deze aanvullende verzekering inhoudt bij de verschillende zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar die een aanvullende zwangerschap en bevalling verzekering heeft die het beste bij jouw situatie past, is wellicht geschikt om naar over te stappen.

Algemene gezondheid

Wat voor soort dingen worden vergoed door een aanvullende verzekering wat betreft de algemene gezondheid? Dit zijn bijvoorbeeld uitgebreide trajecten om te stoppen met roken en dieetadvies. Beiden worden ook vergoed door de basisverzekering, maar in beperktere mate. Je krijgt met een basisverzekering bijvoorbeeld maar 3 uur dieetadvies. Met aan aanvullende verzekering kan je een heel dieettraject vergoed krijgen. Ook ontspanningstherapie of preventieve gezondheidscursussen kunnen vanuit deze aanvullende verzekering vergoed worden.

Alternatieve geneeswijzen
Je kunt veel baat hebben bij alternatieve geneeswijzen. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering omdat niet wetenschappelijk is bewezen dat deze medicijnen werken. Als je hier toch veel gebruik van maakt, kun je je hier aanvullend voor laten verzekeren. Voorbeelden zijn acupunctuur, homeopathie en osteopathie.

Anticonceptie
Anticonceptie wordt vergoed vanuit het basispakket voor mensen jonger dan 21 jaar. Daarna zijn de kosten voor anticonceptie geheel voor eigen rekening. De anticonceptiepil, condooms, of een sterilisatieoperatie en dergelijke worden vergoed vanuit deze aanvullende verzekering.

Brillen en contactlenzen
Heb je een dure bril nodig zoals een bril met multifocale glazen? Of heb je lenzen? Dan is een aanvullende brillen en contactlenzen verzekering geen overbodige luxe.

Fysiotherapie
De aanvullende verzekering voor fysiotherapie wordt het meest gekozen door Nederlanders. Veel Nederlanders hebben fysiotherapie nodig, voor bijvoorbeeld het afleren van een verkeerde zithouding of nekklachten. Vanuit een aanvullende verzekering krijg je meer vergoeding voor deze behandelingen.

Geneesmiddelen
Voor veel geneesmiddelen geldt een maximale vergoeding. Indien je over de grens van de maximale vergoeding heen gaat, zijn de rest van de kosten voor jezelf in de vorm van eigen bijdrage. Met een aanvullende verzekering bescherm je je daar zo veel mogelijk tegen.

Huisarts en ziekenhuis
Huisartsbezoek en ziekenhuisverblijf worden vergoed vanuit de basisverzekering. De aanvullende verzekering vergoedt extra dingen daaromheen, zoals reiskosten voor ziekenbezoek en dergelijke. Als een gezinslid lange tijd in een ziekenhuis verblijft is dit een passende aanvullende verzekering.

Medische hulp in het buitenland
Deze aanvullende verzekering vergoedt bijvoorbeeld de extra verblijfkosten die je moet maken als je door medische hulp in het buitenland langer in het land moet verblijven. Als je een lange reis gaat maken, is deze aanvullende verzekering het overwegen waard.

Psychologische hulp
Psychologische hulp wordt in bepaalde mate vergoed vanuit de basisverzekering, de aanvullende verzekering vergoed meer behandelingen en dergelijke. Een langdurig traject wordt zo veel meer gedekt door de verzekering dan wanneer je alleen een basisverzekering hebt afgesloten.

Tandheelkundige hulp
Met een slecht gebit of een orthodontie traject is deze aanvullende keuze een goede optie. Veel behandelingen, zoals een wortelkanaalbehandeling, worden met deze verzekering wel vergoed, met een basisverzekering niet (behalve als de patiënt jonger is dan 18 jaar).

Zwangerschap en bevalling
Kosten die gemaakt worden rondom zwangerschap en bevalling worden gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering, maar er geldt een eigen bijdrage. Ben je zwanger en wordt je kindje na 1 januari geboren? Dan vergoedt deze aanvullende verzekering een stuk meer dan de basisverzekering.

Tijd inplannen voor ziektekosten vergelijken

Wil je een aanvullende verzekering? Dan is het verstandig om tijd in te plannen voor het ziektekosten vergelijken. Elke zorgaanbieder biedt namelijk zijn eigen pakket aan en het ene pakket sluit beter aan op uw persoonlijke omstandigheden dan het andere pakket.

Veel zorgverzekeraars helpen u bij ziektekosten vergelijken, zij hebben voorbeeldpakketten samengesteld voor studenten, senioren of zwangeren. Dit zijn voorbeelden waar je veel aan kunt hebben en wat het ziektekosten vergelijken makkelijker maakt.