Univé Zorgverzekeraar

/Univé Zorgverzekeraar
Univé Zorgverzekeraar 2020-09-10T09:40:25+01:00

Univé

UniveUnivé is een grote verzekeringsmaatschappij in Nederland. Het is een verzekeraar zonder winstoogmerk. Univé zet in op de regio, met meer dan 110 winkels verspreid over het land. Het merk is onderdeel van het overkoepelende VGZ, waar naar schatting 2,1 miljoen Nederlanders bij zijn aangesloten. Naast de zorgverzekering kunnen klanten ook terecht voor een woonverzekering, autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Dat biedt vertrouwen: Univé richt zich niet alleen op een gezond lichaam, maar ook op een gezonde financiële huishouding. Het Verbond van Verzekeraars beoordeelde Univé in 2018 met gemiddeld een 7,6.

Naar Univé Zorgverzekering

Basisverzekering Univé Zorg Select

De basisverzekering van Univé heet Zorg Select. Dit is een naturapolis, waarbij de verzekerde gebruik maakt van een netwerk van gecontracteerde zorgverleners. De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg binnen het basispakket valt. Dit is voor alle zorgverzekeraars gelijk, maar zij bepalen hun eigen tarieven op basis van de verwachte kosten en hun eigen vermogen. Met de basisverzekering Univé Zorg Select heb je altijd toegang tot je eigen huisarts en tot spoedeisende hulp in alle ziekenhuizen van Nederland. De meeste apotheken staan onder contract, zodat je voor belangrijke medicatie in de regio terecht kunt.

Zorg Geregeld en Zorg Vrij

Naast het instappakket zijn er nog twee andere basisverzekeringen van Univé. Deze dragen de naam Zorg Geregeld en Zorg Vrij. Zorg Geregeld is ook een naturapolis, Zorg Vrij een restitutiepolis. Het verschil tussen Zorg Select en Zorg Geregeld zit in de vergoeding voor niet gecontracteerde zorgverleners. Bij eerstgenoemde is dat 70%, bij de tweede 80%. Afhankelijk van je zorgwensen kan dit een voordeel opleveren. Met de Zorg Vrij verzekering heeft de verzekerde vrije artsenkeuze. Je kunt dus terecht bij alle zorgverleners van Nederland. Rekenen zij een marktconform tarief, dan wordt dit door de verzekering vergoed. Ook kun je zelf een eigen apotheek uitzoeken.

Aanvullende modules van Univé

De basisverzekering heeft een beperkte dekking. Daarom bieden de meeste zorgverzekeraars aanvullende pakketten aan, waar ze specialistische zorg in opnemen. Je kunt dan denken aan fysiotherapie (een aantal behandelingen per jaar), een brillenvergoeding of een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. Ook kan de eigen bijdrage in bepaalde situaties worden afgekocht, bijvoorbeeld in de kraamzorg. Bij Univé heeft een verzekerde de keuze uit de ‘Aanvullend Goed’, ‘Aanvullend Beter’ en ‘Aanvullend Best’ modules. Ook kan een aparte tandartsverzekering worden afgesloten. Op de site vind je een volledig overzicht van de dekking, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Een aanvullende verzekering kan ook van belang zijn bij een reis naar het buitenland. Als de kosten daar hoger uitvallen dan in Nederland, worden deze extra kosten niet gedekt door de basisverzekering.

Naturapolis of restitutiepolis?

Iedere verzekerde moet de afweging maken tussen een vrije keuze in zorgverleners, of het gebruiken van gecontracteerde zorg. In de dagelijkse praktijk is de impact gering, maar in specifieke situaties is de keuze wel degelijk van belang. De premie van de Zorg Vrij polis bij Univé ligt hoger dan die van de naturapolis, omdat de verzekerde meer keuzevrijheid heeft. Maak je gebruik van deze vrijheid? Dan betaalt deze lichte premieverhoging zich met de tijd terug. Houd ook rekening met het feit dat niet gecontracteerde zorgverleners de nota niet doorsturen naar de verzekeraar. Dat moet je zelf doen, bijvoorbeeld door de nota via de online omgeving te declareren. Je zult de kosten vaak eerst moeten voorschieten.

Het eigen risico bij Univé

Een van de meest gestelde vragen over de zorg heeft te maken met het eigen risico. Wat is het eigen risico en wanneer moet je het betalen? Het verplichte eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen op het moment dat je gebruik maakt van medische zorg. Over een aantal kostenposten betaal je geen eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de huisarts, het gebruik van voorkeursgeneesmiddelen, of vergoedingen uit de basisverzekering. Het eigen risico staat los van de eigen bijdrage die soms gevraagd wordt. Bij Univé is het mogelijk om het eigen risico vrijwillig te verhogen, bijvoorbeeld als je geen hoge zorgkosten verwacht. Je krijgt dan een leuke korting op je maandelijkse premie.

Verzekeren tegen hoge kosten

Voor bepaalde groepen in de samenleving kan het eigen risico een belemmering zijn. Het gaat om een fors bedrag, dat in één keer moet worden afgedragen. Dit kan een barrière zijn om een onderzoek te laten doen in het ziekenhuis, of om gebruik te maken van andere vormen van specialistische zorg. Om te voorkomen dat een verzekerde gedurende het jaar een hoge rekening krijgt, kan het eigen risico bij Univé in delen worden betaald. Het totale bedrag wordt dan opgedeeld in verschillende termijnen, verspreid over het jaar. Die termijnen worden opgeteld bij je premie. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid? Geef dat voor het eind van het jaar aan. Alleen aan het begin van het jaar kunnen wijzigingen aan je polis worden doorgevoerd.

Mijn Univé Zorg

In veel gevallen wordt een nota van een zorgverlener automatisch naar Univé gestuurd en vervolgens betaald. Als verzekerde merk je daar weinig van. Bij niet gecontracteerde zorg krijg je zelf de factuur mee naar huis. Deze kun je vervolgens declareren in Mijn Univé Zorg, de online omgeving van de verzekeraar. Je kunt hierop inloggen met behulp van DigiD. Ook kun je de declaratie indienen met de daarvoor bestemde Univé app. In Mijn Univé Zorg kun je ook direct je polisgegevens inzien, schade melden (bij een schadeverzekering), of je huidige zorgverzekering aanpassen, bijvoorbeeld door de toevoeging van een nieuw aanvullend pakket. Heb je liever persoonlijk contact met een medewerker? Loop dan even binnen bij de dichtstbijzijnde vestiging.

Naar Univé Zorgverzekering

Contact en overstappen

Wil je overstappen naar Univé? Zorg dan dat je voor het eind van het jaar je huidige zorgverzekeraar hebt opgezegd. Univé kan dat ook voor je doen, mits je dan ook een basisverzekering afsluit. Het is niet mogelijk om gedurende het jaar over te stappen of je verzekering te wijzigen. Verwacht je dus medische kosten in de nabije toekomst, dan is het slim om voor het nieuwe jaar je pakket grondig te overwegen. Heb je daar hulp bij nodig, of wil je contact opnemen met de klantenservice? Bel dan naar 072 527 75 95, of laat een bericht achter op Facebook of Twitter! Op de site vind je ook een handige tool waarmee je de dichtstbijzijnde Univé winkel kunt lokaliseren!