OHRA Zorgverzekering

/OHRA Zorgverzekering
OHRA Zorgverzekering 2020-09-10T09:43:36+01:00

OHRA Zorgverzekering

OhraOhra is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, opgericht in 1925. De merknaam Ohra valt onder het grotere concern CZ, waar ook Nationale Nederlanden, Just en CZ Direct deel van uitmaken. De afkorting Ohra staat voor Onderlinge ziektekostenverzekeringsfonds van Hoogere Rijks Ambtenaren. Ohra biedt diverse verzekeringen aan. Met betrekking tot de zorg is er de zorgverzekering, maar bijvoorbeeld ook de huisdierenverzekering, of de ongevallenverzekering. Als het gaat om wonen en werken heeft Ohra onder meer de inboedelverzekering, de opstalverzekering en de reisverzekering.

Naar Ohra Zorgverzekering

Ohra zorgverzekering

De basisverzekering van Ohra vergoed standaard een bezoek aan de huisarts, een ziekenhuis opname en bijvoorbeeld de bevalling in het ziekenhuis (met uitzondering van de eigen bijdrage). De verdere inhoud van het pakket wordt, net als voor de andere zorgverzekeraars, door de overheid vastgesteld. Ohra levert een restitutiepolis, waarbij het verplichte eigen risico wordt meegenomen in de maandelijkse premie. Het is mogelijk om dit aan te vullen met een vrijwillig eigen risico. Hierdoor kan de premie dalen.

Voordelen van de Ohra basisverzekering

De Ohra basisverzekering is een restitutiepolis. Deze polis verschilt van een naturapolis, waarbij contracten zijn afgesloten met zorgverleners. Vaak wordt binnen een naturapolis alleen zorg van gecontracteerde zorgverleners vergoed. Dit beperkt de keuzevrijheid, omdat de verzekerde geen eigen instelling kan kiezen. Doet de verzekerde dat wel, dan is de vergoeding bij een standaard naturapolis tussen de 70 en 80% van de marktconforme waarde. Bij Ohra werkt dat dus anders. De klant kiest zelf de zorgverlener. Wanneer de kosten binnen de verzekering vallen, worden ze vergoed, ook wanneer er geen contracten zijn gesloten of afspraken gemaakt zijn.

Aanvullende pakketten Ohra zorgverzekering

De basisverzekering kan bij Ohra worden aangevuld met 4 aanvullende pakketten. Het ‘Sterk’ pakket dekt spoedeisende medische zorg in het buitenland. Het gaat dan om wereldwijde dekking. Ook worden vanuit dit pakket 9 fysiotherapiebehandelingen vergoed. Het ‘Aanvullend’ pakket heeft een soortgelijke dekking, maar bevat ook een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. In de modules ‘Extra aanvullend’ en ‘Uitgebreid’ stijgt deze vergoeding. Bovendien komt dan ook budget beschikbaar voor orthodontie voor personen onder de 18 jaar. Voor de aanvullende verzekeringen is geen medische keuring vereist. Iedereen kan een aanvullend pakket afsluiten.

Tandartsvergoedingen

Vergoedingen voor de tandarts zijn niet opgenomen in de basisverzekering, of in de aanvullende pakketten. Hiervoor kan een aparte tandartsverzekering worden afgesloten. Ohra biedt drie modules aan ‘Tand Sterk’, ‘TandenGaaf250’ en ‘TandenGaaf500’. Afhankelijk van de gekozen module worden de kosten van relatief lichte ingrepen voor 75 of 100% vergoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om een consult het vullen van een gaatje, een grondige gebitsreiniging of een wortelkanaalbehandeling met verdoving. De prijzen van een behandeling zijn landelijk gelijk. Alleen de twee laatstgenoemde pakketten hebben ook een vergoeding voor het plaatsen van kronen, bruggen of implantaten. De kosten van tandzorg zijn in Nederland sinds kort overal gelijk. Laat je adviseren door je tandarts over de kosten van een behandeling en bepaal op basis daarvan het meest geschikte pakket.

Gerust op reis, ook zonder aanvullend pakket!

Bij Ohra is het niet noodzakelijk om een aanvullend pakket af te sluiten wanneer je op reis gaat. Ook een aparte reisverzekering voor medische kosten is niet nodig. Je kunt de zorgverzekering als het ware mee op reis nemen. Voor een klein bedrag per maand ben je verzekerd voor spoedeisende hulp in het buitenland. Het gaat dan om een volledige vergoeding voor alle medisch noodzakelijke ingrepen. Deze module geldt als toevoeging op de basisverzekering, omdat deze niet alle kosten dekt. Zorg dat je voor vertrek een EHIC-pas aanvraagt. Daarmee kun je in het buitenland aantonen dat je in Nederland verzekerd bent. Gemaakte kosten hoef je dan niet voor te schieten en gaan direct naar Ohra. Ga je naar een tropische bestemming? Iedere verzekerde bij Ohra krijgt korting op de nodige vaccinaties!

Gespreid eigen risico bij Ohra

Het verplichte eigen risico kan bij Ohra ook in termijnen worden betaald. Dit geldt niet voor een vrijwillig eigen risico. Wanneer je daarvoor kiest, kun je niet in termijnen betalen. Het verplichte eigen risico wordt opgedeeld in 10 betalingen en verrekend met de premie. Aan het eind van het kwartaal wordt gecontroleerd hoeveel eigen risico daadwerkelijk is verbruikt. Heb je te veel betaald? Dan wordt het bedrag teruggestort op de rekening. Ontvang je achteraf toch nog een rekening voor dat kwartaal? Dan worden die kosten nog wel berekend. Het is dus verstandig om goed bij te houden welke kosten je hebt gemaakt. Het is mogelijk om met meerdere verzekerden op één polis mee te doen aan dit programma. Voor de precieze spelregels kun je terecht op de site.

Ohra Online Polismap

In de Ohra Online Polismap vind je alles wat met de zorgverzekering te maken heeft. Deze is toegankelijk via MijnOhra op de website. Je kunt hier bijvoorbeeld een declaratie indienen, zodat deze snel in behandeling wordt genomen. Ook zie je de stand van het eigen risico en de openstaande vergoedingen, zoals de brillenvergoeding of de vergoeding voor fysiotherapie. Tot slot kun je in de polismap ook zorgservices aanvragen, zoals wachtlijstbemiddeling, of een second opinion wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van de behandelend arts. Inloggen kan enkel met DigiD. Dit kan worden aangevraagd bij de overheid.

Ohra zorgassistent

Bij vragen over je verzekering, of over een specifieke vergoeding, kun je terecht bij de Ohra Zorg Assistent. Deze online gids helpt je met het vinden van de juiste zorgverlener, door je stap voor stap op weg te helpen. De zorgassistent zorgt voor een helder overzicht van nuttige hulpmiddelen, maar maakt ook de voorwaarden duidelijk. Je leest bijvoorbeeld hoe je een aangepaste auto regelt (bijvoorbeeld via de WMO), of wat de precieze voorwaarden zijn om een vergoeding te krijgen voor een rollator. Ben je mantelzorger? Dan vertelt de Zorgassistent welke subsidies er beschikbaar zijn, of welke kosten je van de belasting mag aftrekken.

Naar Ohra Zorgverzekering

Contact met Ohra

Wil je overstappen naar Ohra, of heb je een vraag over de zorgverzekering? Via 026 400 40 40 kom je in contact met de klantenservice. Ze zijn ook via WhatsApp bereikbaar, op 06 20 14 06 59. Je kunt je vraag ook stellen aan de Webcare afdeling, via Facebook of Twitter. Korte vragen kunnen ook afgehandeld worden door de chatbot!