Dure zorgverzekering niet altijd beter

//Dure zorgverzekering niet altijd beter

Dure zorgverzekering niet altijd beter

Consumenten die een duurdere zorgverzekering afsluiten en daarmee denken meer zekerheid te hebben komen vaak bedrogen uit. De meeste mensen denken met het afsluiten van een duurdere zorgverzekering zelf een arts te mogen uitkiezen maar moeten achteraf een hoop geld bijbetalen.

Overstappen zorgverzekering

Overstappen van zorgverzekering is inmiddels weer mogelijk alle zorgverzekeraars hebben de premie voor 2016 bekend gemaakt. Maar bij het overstappen van ziektekostenverzekering moet er goed opgelet worden als het gaat om de vergoedingen waar men recht op heeft. In veel gevallen moet er zelfs bij een dure restitutiepolis nog bijbetaald worden als er bepaalde zorg nodig is.

3 verschillende zorgverzekeringen

Er zijn 3 verschillende soorten zorgverzekeringen.

  • de naturapolis: Deze zorgverzekering is met 70 procent wel het meest populair. Hierbij maakt de zorgverzekeraar afspraken met een aantal zorgaanbieders. Het is hierbij de bedoeling dat je naar de geselecteerde zorgaanbieders gaat. Als je naar een andere zorgaanbieder gaat dan zullen mogelijk niet alle kosten worden vergoed.
  • de restitutiepolis: Deze polis is door 30 procent van de Nederlanders afgesloten. Hierbij kies je zelf je zorgverlener. Er hoeft geen contract te zijn. De zorgverzekeraar zal achteraf de kosten vergoeden.
  • de combinatiepolis: een mix van beiden.

De restitutiepolis is in de meeste gevallen duurder dan de naturapolis. Dit is vanwege de keuzevrijheid van de behandelaar. Maar het blijkt dat bij de restitutiepolis mensen vaak bedrogen uitkomen omdat men denkt dat bijna alle zorgkosten gedekt zijn maar dit blijkt dus niet het geval. Restitutie betekent teruggeven en daardoor sluiten mensen een restitutiepolis af omdat dat men voor zekerheid kiest. Maar er zijn veel uitzonderingen waardoor er achteraf toch nog een flinke rekening gepresenteerd wordt.

Kleine lettertjes restitutiepolis

Wie zich in de restitutiepolis verdiept en de kleine letters goed doorleest zal er achter komen dat niet alle zorg zal worden vergoed. Indien er namelijk géén contract is met een zorgverzekeraar zal alleen het marktconforme tarief worden vergoed. Dit tarief is een gemiddelde dat zorgverzekeraars zélf vaststellen op basis van onderhandelingen met zorgverleners.

Ook wordt er een percentage van het maximumtarief wat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft vastgesteld vergoedt. Dit tarief zal verschillen per zorgverzekeraar. Als een behandelaar het NZA-tarief berekent, dan zal de patiënt het verschil zelf moeten betalen. Veel mensen zijn niet op de hoogte van deze regel.

Het zelf te betalen bedrag kan hierdoor behoorlijk oplopen. Stel u heeft voor 7500 euro aan zorg nodig en u krijgt niet 100 procent maar 71 procent vergoedt dan zult u dus ruim 2000 euro zelf moeten betalen.

Tips bij afsluiten zorgverzekering

  • Heeft de zorgverzekeraar contracten afgesloten met de behandelaar van uw keuze ?
  • Als er geen contract is afgesloten wat zal u dan maximaal vergoed krijgen ?
  • Welk tarief zal de niet-gecontracteerde behandelaar rekenen en is de vergoeding van de zorgverzekeraar hoog genoeg om de volledige rekening te betalen ?
  • Welke beperkingen staan er in de polisvoorwaarden ?
  • Voor een behandeling is het raadzaam om vooraf te vragen bij uw zorgverzekeraar waar u behandeld mag worden. Zo voorkomt u hoge kosten achteraf.
  • Let op bij het afsluiten van een restitutiepolis met vrije artsenkeuze want ook hier is het contract tussen zorgverzekeraar en zorgverlener steeds belangrijker.
2015-11-20T11:06:12+01:00