18 jaar en een zorgverzekering afsluiten

/, Zorgverzekering/18 jaar en een zorgverzekering afsluiten

18 jaar en een zorgverzekering afsluiten

18 jaar en een zorgverzekering aanvragen

Je bent 18 jaar geworden, volgens de wet ben je nu meerderjarig en dus volwassen. Dit betekent dat je bepaalde rechten en plichten erbij gaat krijgen. Iets wat je waarschijnlijk minder leuk gaat vinden is dat je een zorgverzekering moet gaan afsluiten. Tot je 18e stond je nog op de verzekering van je ouder(s) bijgeschreven maar vanaf je 18e jaar moet je zelf een zorgverzekering afsluiten, of je blijft meeverzekerd maar je bent wel premie verschuldigd. Als je zelf een zorgverzekering gaat afsluiten dan kun je dit doen bij dezelfde verzekeraar als waar je met je ouders verzekerd bent maar je mag ook overstappen naar een andere verzekeraar. Je bent verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten en daarbij heb je de keuze om je aanvullend te verzekeren.

Zorgverzekering

Zodra je 18 jaar wordt kan je bij sommige verzekeraars de aanvullende verzekering in laten gaan op de dag dat je 18 wordt. De premie voor de aanvullende verzekering zal worden aangepast per de 1e van de maand volgend op de maand waarin je 18 jaar wordt.

Zorgtoeslag

Als je 18 jaar bent heb je ook recht op zorgtoeslag. Een zorgverzekering kost al snel 115 euro per maand en niet iedere 18 jarige kan dit betalen. Zorgtoeslag zal niet automatisch aan je worden overgemaakt, je moet dit eerst aanvragen. Je moet hiervoor een aanvraagformulier zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Je kunt het aanvraagformulier downloaden op www.toeslagen.nl. Je moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn
 • Je moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
 • Je inkomen mag niet te hoog zijn
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Als je eigen vermogen hebt mag dit niet te hoog zijn

Zelfs als je in het buitenland woont kan je in sommige gevallen zorgtoeslag aanvragen. Ook hier moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen welke te lezen zijn op de website van de Belastingdienst.

Premie zorgverzekering

Zodra je 18 jaar bent mag je een eigen zorgverzekering afsluiten maar je bent dit niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om op de polis van je ouders verzekerd te blijven. Er moet in beide gevallen wel zorgpremie betaald worden. Het verschil is dat als je een eigen zorgverzekering gaat afsluiten je zelf premie betaald en als je meeverzekerd blijft dan moeten je ouders extra zorgpremie voor jou betalen.

Eigen risico

Zodra je 18 jaar bent krijg je ook te maken met een eigen risico en voor 2018 zal dit €385,- zijn. Als je dus gebruik maakt van medische zorg dan kan het zijn dat dit onder het eigen risico valt. Je dient dan zelf de kosten voor deze zorg te betalen. De verzekeraar zal dit in veel gevallen met je verrekenen door het bedrag van je rekening af te schrijven. Bepaalde zorg valt niet onder het eigen risico in 2017 was dit bijvoorbeeld.

 • Huisarts kosten
 • Hulpmiddelen in bruikleen van de thuiszorg
 • Griepprikken, als je tot een risicogroep behoort
 • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
 • Gratis bevolkingsonderzoeken

Zorgverzekeraars hanteren naast het lijstje hierboven nog extra zorg wat niet onder het eigen risico valt. Het verschilt per verzekeraar dus dit zal je even moeten nalezen in de voorwaarden van de verzekeraar.

Tandartskosten

Als je 18 jaar bent dan zullen de tandarts kosten niet meer vergoed worden vanuit de basisverzekering. Alleen als je bijzondere tandzorg of orthodontische zorg nodig hebt zal dit worden vergoed. In de onderstaande gevallen heb je recht op zorg welke vergoed zal worden.

 • Als je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of afwijking van je tand-kaak-mondstelsel hebt.
 • Als je een medische behandeling moet ondergaan welke zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft.
 • Als je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijk aandoening hebt.

Ziektekosten vergelijken

Voordat je 18 jaar wordt is het verstandig de ziektekosten te vergelijken. Door op tijd te vergelijken zal je een zorgverzekering af kunnen sluiten welke bij jouw wensen aansluit en waar je niet te veel geld voor betaald. Een zorgverzekering is al duur genoeg dus als je kunt besparen op de zorgpremie dan is dit mooi meegenomen. We raden wel aan om niet alleen naar de premie te kijken, kijk ook naar het pakket welke je afsluit.

Hoger eigen risico
Bij het afsluiten van je zorgverzekering kan je er voor kiezen om het eigen risico hoger in te stellen. Het verplichte eigen risico staat voor 2018 op €385,-. Je kunt ervoor kiezen om dit vrijwillig hoger te zetten. Dit heeft als voordeel dat je per maand minder premie gaat betalen. Er zit echter ook een nadeel aan een hoger eigen risico, als je namelijk zorg nodig hebt dan zul je meer moeten betalen voor zorg welke niet vergoedt wordt. Als je het eigen risico hoger instelt dan is het verstandig om het geld wat je hiermee bespaart opzij te zetten. Als je dan onverwachts voor hogere zorgkosten komt te staan dan heb je nog een potje achter de hand.

2017-10-16T15:59:31+01:00